กิจกรรม/ โอกาสในไต้หวัน : โครงการ “2019 Global Startup Talents@TaipeiProgram” เปิดรับสมัครถึง 15 เม.ย. 2019 Activity

กิจกรรม/ โอกาสในไต้หวัน : โครงการ “2019 Global Startup Talents@TaipeiProgram” เปิดรับสมัครถึง 15 เม.ย. 2019

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โอกาสในไต้หวัน

โครงการ 2019 Global Startup Talents@TaipeiProgram

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 15 วัน ณ ไทเป ไต้หวัน

            เทศบาลนครไทเป มีกำหนดจัดโครงการ  “2019 Global Startup Talents@Taipei Program” ณ ไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2562 เป็นระยะเวลา 15 วัน จุดประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตาร์ทอัพจากต่างประเทศ ที่สนใจประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่ใช้ภาษาจีน ได้แก่ ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ และฮ่องกง ได้สร้างโอกาสทางการค้าและเริ่มต้นธุรกิจในไต้หวัน

            กลุ่มธุรกิจที่เป็นเป้าหมาย ได้แก่ ไอซีที ไอโอที ชีววิทยาศาสตร์ (Life science) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน (Blockchain) ฟินเทค (Fintech) AR/VR และ เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน (deep technology)

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิดังนี้

  • บัตรโดยสารเครื่องบินและที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ท่าน
  • โอกาสได้รับเงินลงทุน
  • เข้าร่วมการจับคู่ทางธุรกิจแบบ 1 ต่อ 1
  • บูธแสดงผลงานที่งาน InnoVEX (Computex)
  • การยื่นขอวีซ่าประเภทผู้ประกอบการ
  • สร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

กำหนดการสมัครและคัดเลือก

 วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร

 15 เม.ย. 2562

การประเมินเอกสาร

 22 - 23 เม.ย. 2562

การสัมภาษณ์ออนไลน์

 25 - 26 เม.ย. 2562

ประกาศผล

 30 เม.ย. 2562

วันเข้าร่วมโครงการที่ไต้หวัน

 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562

 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://investtaiwan.nat.gov.tw/newsPage31512eng?lang=eng&search=31512

ผู้ประสานงาน   Ameca Wu (TalentsTaipei@itri.org.tw) หรือ Robert Lo (yclo@itri.org.tw)