กิจกรรม/ โอกาสในไต้หวัน : งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ ประจำปี 2562 : The 29th Taipei International Food Show  Activity

กิจกรรม/ โอกาสในไต้หวัน : งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ ประจำปี 2562 : The 29th Taipei International Food Show

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จะจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ “The 29th Taipei International Food Show” ร่วมกับงาน Foodtech & Pharmatech Taipei, Taipei Pack, Taiwan HORECA และ Halal Taiwan ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2562 ณ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 และ TWTC Hall 1 ไทเป ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดแสดงและจำหน่ายอาหาร และหาคู่ค้าทางธุรกิจ

ภายในงาน The 29th Taipei International Food Show จะมีการออกร้านและจำหน่ายสินค้าอาหารประเภทต่าง ๆ อาทิ ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ อาหารออร์แกนิค อาหารแช่แข็ง และเครื่องดื่ม โดยการจัดงาน

ปี 2561 มีผู้เข้าร่วมงาน 62,358 คน และมีผู้เข้าร่วมออกบูธทั้งหมด 4,059 บูธ จาก 38 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไทย และอินโดนีเซีย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อโดยตรงไปยังผู้จัดงานได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foodtaipei@taitra.org.tw หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว๊บไซต์ www.foodtaipei.com.tw/en_US