เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • พิธีเปิด 2019 TAIWAN INT’L LIGHTING SHOW
  พิธีเปิด 2019 TAIWAN INT’L LIGHTING SHOW
  เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิด “2019 TAIWAN INT’L LIGHTING SHOW” จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ค. 2562 ณ TaiNEX 1 ไทเป ไต้หวัน คาดว่าจะดึงดูดผู้ซื้อเข้าร่วมงานได้กว่า 12,000 คน และคาดหวังว่าจะมีผู้ซื้อจากต่างประเทศถึง 1,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก
  16 พ.ค. 2562
 • สนง. การค้าฯ บรรยายหัวข้อ “Getting to know Thailand: Aspects of Thai Culture, Customs and Etiquette”
  สนง. การค้าฯ บรรยายหัวข้อ “Getting to know Thailand: Aspects of Thai Culture, Customs and Etiquette”
  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ เลขานุการเอกหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สนง. การค้าฯ ได้เป็นผู้แทน สนง. การค้าฯ ไปบรรยายหัวข้อ “Getting to know Thailand: Aspects of Thai Culture, Customs and Etiquette” ในกิจกรรม The 50th Cross-Culture Speech ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 โรงเรียนมัธยม Taoyuan Municipai Nei Li Senior High School จำนวนกว่า 200 คน ณ เถาหยวน ไต้หวัน
  6 พ.ค. 2562
 • 2019 Taipei AMPA a 6-in-1 show งานแสดงชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์
  2019 Taipei AMPA a 6-in-1 show งานแสดงชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์
  เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิด “2019 Taipei AMPA a 6-in-1 show” พร้อมกับเปิดงานซึ่งจัดแสดงร่วมกันอีก 5 งาน ได้แก่ AutoTronics Taipei, Taiwan Int'l Intelligent Transportation Show (Taiwan ITS), Taiwan Int'l Electronic Vehicle Show (Taiwan EVS), MOTOCYCLE TAIWAN และ TAIWAN Car Tuning จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 - 28 เม.ย. 2562 ณ TaiNEX 1 และ 2 ไทเป ไต้หวัน
  1 พ.ค. 2562
 • ผู้แทน สนง. การค้าฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมหัวข้อ Women's Economic Empowerment Summit
  ผู้แทน สนง. การค้าฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมหัวข้อ Women's Economic Empowerment Summit
  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ เลขานุการเอก หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เป็นผู้แทน สนง. การค้าฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมหัวข้อ Women's Economic Empowerment Summit - Global Cooperation and Training Framework ณ Taiwan Academy of Banking and Finance ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน กต. ไต้หวัน และ American Institute in Taiwan (AIT) โดยในครั้งนี้ Japan-Taiwan Exchange Association ได้เป็นเจ้าภาพร่วมด้วย การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 เม.ย. 2562
  1 พ.ค. 2562
 • ไต้หวันจัดงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์กีฬาใหญ่ที่สุดในเอเชีย TAIPEI CYCLE 2019 และ TaiSPO 2019
  ไต้หวันจัดงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์กีฬาใหญ่ที่สุดในเอเชีย TAIPEI CYCLE 2019 และ TaiSPO 2019
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิดงาน TAIPEI CYCLE 2019 ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2562 ณ Taipei Nangang Exhibition Center ชั้น 4 อาคาร 1 และ อาคาร 2 พร้อมเปิดงาน Taipei Int’l Sporting Goods Show (TaiSPO) 2019 ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม ณ Taipei World Trade Center (TWTC) Exhibition อาคาร 1 ไทเป ไต้หวัน
  10 เม.ย. 2562