เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • งานแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน “TODAY AT NAMCHOW”
  งานแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน “TODAY AT NAMCHOW”
  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริษัทนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน จัดงาน “TODAY AT NAMCHOW” งานแสดงสินค้าของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์จากบริษัทนำเชา (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 นับจากปี 2557 โดยงานเปิดให้คนทั่วไปเข้าร่วมชมและซื้อสินค้าได้ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิ.ย. 2562 ณ Taipei World Trade Center (TWTC) ฮอลล์ 3 ไทเป
  2 ก.ค. 2562
 • ไต้หวันรีไซเคิลขยะให้เป็นทอง
  ไต้หวันรีไซเคิลขยะให้เป็นทอง
  ไต้หวันมีแนวคิด City mining หรือการนำโลหะต่าง ๆ จากตึกเก่าที่พังทลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเก่า และที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ใช้แล้ว มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยไต้หวันเชื่อว่าการรีไซเคิลสามารถเพิ่มมูลค่าขยะให้กลายเป็นสินค้าด้านอุตสาหกรรมที่มีความสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดระบบการรีไซเคิลและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์
  2 ก.ค. 2562
 • APEC IncluNext Week งานประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
  APEC IncluNext Week งานประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
  เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 Taiwan Institute of Economic Research ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน จัดพิธีเปิดงาน APEC IncluNext Week ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 มิ.ย. 2562 ที่ Cathay Financial Conference Hall ไทเป ไต้หวัน โดยแบ่งออกเป็นงานประชุม 2 งาน คือ APEC Local Innovation Ecosystem Forum จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 2562 และ APEC SME O2O Summit ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 2562
  2 ก.ค. 2562
 • คณะผู้บริหาร สสว. เข้าเยี่ยมคารวะ ผอญ. สนง. การค้าฯ ไทเป
  คณะผู้บริหาร สสว. เข้าเยี่ยมคารวะ ผอญ. สนง. การค้าฯ ไทเป
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำโดยนายวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มและข้อมูลและสถานการณ์ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ จำนวน 25 ราย รวมถึง นางนันท์นที วิบูลชุติกุลผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ไทเป เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ สำนักงานการค้าฯ
  1 ก.ค. 2562
 • 2019 FOOD TAIPEI งานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติไทเป ครั้งที่ 29
  2019 FOOD TAIPEI งานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติไทเป ครั้งที่ 29
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 TAITRA จัดพิธีเปิดงาน FOOD TAIPEI 2019 ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มจากไต้หวันและนานาชาติ พร้อมกับงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหารที่ร่วมจัดพร้อมกันอีกจำนวน 4 งาน ได้แก่ 1) งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Foodtech & Pharmatech Taipei) 2) งานแสดงบรรจุภัณฑ์ (Taipei Pack) 3) งานแสดงอาหารฮาลาล (Halal Taiwan) และ 5) งานแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม (Taiwan International Hotel, Restaurant & Catering Show - Taiwan HORECA) เรียกชื่อรวมกันว่า 5-in-1 Taipei Food Expo 2019
  1 ก.ค. 2562