เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • ไต้หวันเดินหน้านโยบาย 12 ปี สู่ประเทศสองภาษา
  ไต้หวันเดินหน้านโยบาย 12 ปี สู่ประเทศสองภาษา New
  นโยบายปฎิรูปไต้หวันสู่ประเทศสองภาษา (Bilingual Nation) ภายในปี 2573 คือ 1 ใน 4 นโยบายสำคัญที่จะได้รับการผลักดันในปี 2062 โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ไต้หวันได้อนุมัติแผนนโยบายฯ ซึ่งร่างโดย National Development Council (NDC) โดยนโยบายฯ มีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ 1. ปลูกฝังความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ประชาชน ด้วยการจัดให้มีแพลตฟอร์ม (platforms) สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การจัดระบบการเรียนสองภาษาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ 2. ยกระดับการแข่งขันกับนานาชาติ กล่าวคือ เพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไต้หวัน และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวัน
  13 มี.ค. 2562
 • พิธีเปิด TaiNEX 2 และงานแสดงเครื่องจักรกล TIMTOS ครั้งที่ 27
  พิธีเปิด TaiNEX 2 และงานแสดงเครื่องจักรกล TIMTOS ครั้งที่ 27
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิด Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2 (TaiNEX 2) พร้อมเปิดงาน “27th Taipei International Machine Tool Show (TIMTOS)” ซึ่งจะจัดแสดงเครื่องจักรกลระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม ณ TaiNEX 2 ไทเป ไต้หวัน ปีนี้มีจำนวนบูธจัดแสดงกว่า 7,000 บูธ จากผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,230 ราย คาดว่าจะดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศกว่า 7,500 ราย และมีชาวไต้หวันเข้าชมงานกว่า 52,700 คน สร้างสถิติให้ TIMTOS กลายเป็นงานแสดง เครื่องจักรกลที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
  7 มี.ค. 2562
 • BIC ชวนชิม ของดีเมืองไถหนาน
  BIC ชวนชิม ของดีเมืองไถหนาน
  BIC ชวนชิม เหยี่ยนสุ่ยอี้เมี่ยน บะหมี่ไข่เส้นแบนราดด้วยหมูสับปรุงรส
  26 ก.พ. 2562
 • ไต้หวันคว้าอันดับ 10 จากรายงานดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
 • บริษัทไต้หวันตบเท้ากลับบ้าน เพิ่มการลงทุนและกระตุ้นอุตสาหกรรมของไต้หวัน
  บริษัทไต้หวันตบเท้ากลับบ้าน เพิ่มการลงทุนและกระตุ้นอุตสาหกรรมของไต้หวัน
  ในช่วงเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2562 – 2564 ไต้หวันจะดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือบริษัทไต้หวันที่ดำเนินกิจการในต่างประเทศที่ประสงค์จะกลับมาลงทุนที่ไต้หวัน
  โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือในด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ ด้านทรัพยากรและการบริการ เพื่อเชิญชวนให้นักธุรกิจกลับมาลงทุนและกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
  1 ก.พ. 2562