เกาะกระแสไต้หวัน : “เสน่ห์รสไทย ละมุนลิ้นถิ่นมังกร” กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถณะการทำอาหารไทยในไต้หวัน โดยชมรมเชฟไทยในไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน : “เสน่ห์รสไทย ละมุนลิ้นถิ่นมังกร” กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถณะการทำอาหารไทยในไต้หวัน โดยชมรมเชฟไทยในไต้หวัน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562 นายภูบดี ลออเงิน รอง ผอญ. สนง.การค้าฯ พร้อม น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำอาหารไทยในไต้หวัน “เสน่ห์รสไทยละมุนลิ้นถิ่นมังกร” ณ เมืองเถาหยวน ไต้หวัน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยชมรมเชฟไทยในไต้หวัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ มาเป็นวิทยากรรับเชิญด้วย
 
ภายในงาน ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ได้ทดลองชิมอาหารไทยจากฝีมือกลุ่มชมรมเชฟไทยในไต้หวัน พร้อมให้คำแนะนำด้านการปรุงแต่งอาหารให้มีความเป็นไทยแท้มากยิ่งขึ้น และได้ใช้โอกาสนี้แนะนำความรู้ ด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก อาทิ การจัดระบบร้านอาหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประชาสัมพันธ์ทาง Social Network การสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ รวมถึงวิธีการปรุงอาหารแนวประยุกต์ ทั้งนี้ ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์  ชื่นชมรสชาติอาหารไทยที่ได้ชิมว่าคงรสชาติแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
 
โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมครั้งแรกของชมรมเชฟไทยในไต้หวัน โดย สนง. การค้าฯ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของสมาชิกชมรมเชฟไทยและผู้ประกอบการอาหารไทยในไต้หวัน ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์อาหารไทยให้คงความเป็นไทย และพัฒนาบุคคลากรและองค์กรของชุมชนไทยให้เป็นตัวแทนที่เข้มแข็งในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยในไต้หวัน
 
ชมรมเชฟไทยในไต้หวันก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ย. 2560 มีสมาชิกทั้งหมด 37 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกลุ่มเชฟชาวไทยในไต้หวัน แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะด้านอาหารไทย เพื่อร่วมกันเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่นิยมในไต้หวันอย่างกว้างขวางต่อไป