เกาะกระแสไต้หวัน : งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 60th Workshop Meeting of Heads of NOPs  News

เกาะกระแสไต้หวัน : งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 60th Workshop Meeting of Heads of NOPs

           เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 สนง. การค้าฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “60th Workshop Meeting of Heads of NOPs” จัดโดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ไทเป ไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 ต.ค. 2562 โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา ไต้หวัน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแต่ละประเทศและร่วมกันพิจารณาแผนงานและโครงการสำหรับปี 2563 - 2564 และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดงานประชุมขึ้นที่ไต้หวัน

           ภายในงานมี นส. หวัง เหม่ยฮัว (Ms. Wang Mei-Hua) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการไต้หวันเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย Dr. AKP Mochtan เลขาธิการ APO นายซวู่ เซิ้งสง (Mr. Hsu Sheng-Hsiung) และ APO Director ของไต้หวัน ผู้แทนสำนักงานต่างชาติในไทเป และนักธุรกิจเข้าร่วมกว่า 100 คน

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการกล่าวว่า งานประชุมด้านการเพิ่มผลิตภาพเป็นงานประชุมสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างการประชุมจะมีทั้งโครงการและข้อเสนอต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาและวางแผนให้ดำเนินการตามความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิกแต่ละแห่งและแนวโน้มทางด้านอุตสาหกรรม

           สำหรับไต้หวันซึ่งเป็นเกาะแห่งเทคโนโลยี ซึ่งมีรายได้จากอุตสาหกรรมภาคการผลิต (manufacturer sector) คิดเป็นร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและมีผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวนมาก การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือเครื่องจักรอัจฉริยะ จะช่วยให้ไต้หวันรักษาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักของไต้หวันในตลาดโลก อาทิ semiconductor ไอซีที เครื่องจักร สิ่งทอ และรถจักรยาน

           องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย คือองค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นในปี 2504 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก โดยเป็นองค์กรผู้ให้คำปรึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการเพิ่มผลิตภาพ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.apo-tokyo.org หรือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติประเทศไทย www.ftpi.or.th

 

ขอบคุณรูปจาก

www.economic-news.tw/2019/10/APO-Workshop-Meeting-of-Heads-of-NPOs.html