เกาะกระแสไต้หวัน : บริษัท GAIUS Automotive Inc. ไต้หวัน : รถพลังงานไฟฟ้าแห่งโลกอนาคต  News

เกาะกระแสไต้หวัน : บริษัท GAIUS Automotive Inc. ไต้หวัน : รถพลังงานไฟฟ้าแห่งโลกอนาคต

"รถพลังงานไฟฟ้า" ในหลายประเทศได้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ยานยนต์สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไต้หวันเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการวิจัยเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในการนำไฟฟ้ามาเป็นพลังงานขับเคลื่อนรถ จนปัจจุบันมีรถพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้จริงแล่นบนถนนในไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            บริษัท GAIUS Auto เป็นบริษัท Start up ที่มีชื่อเสียงด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการ ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ นาย Anthony Wei  บริษัทฯ เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้จริง

            ยานยนต์ไฟฟ้าของ บริษัท GAIUS มีทั้ง รถจักรยานยนต์ขนาด 2.5 ล้อ รถสามล้อ รถยนต์ รถหกล้อ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ในการดำเนินงานของบริษัทหรือรัฐบาล อาทิ รถพยาบาล รถไปรษณีย์ รถตำรวจ เป็นต้น  โดยสามารถชาร์จไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานได้ในระยะเวลาอันสั้น สามารถติดตั้งสถานีชาร์จไฟได้ในทุกสถานที่ที่ต้องการ และเชื่อมต่อผ่านระบบ IOT ผ่านมือถือ

            ด้วยผลประกอบการที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาระบบการจราจรอัจฉริยะ ปัจจุบัน GAIUS มีความร่วมมือกับ Renault ของฝรั่งเศส และคาดว่าจะขยายตลาดต่อไป ทั้งในเอเชียและยุโรปด้วย

            เมื่อวันที่ 6-11 ส.ค. 2560 สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้จัดโครงการสัมมนา “Knowledge Bank Project 2017 : Build Your Future : Learning from Taiwan"         ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้เชิญ นาย Anthony Wei  ประธานบริษัท GAIUS Auto เป็นวิทยากร

โดยนาย Anthony Wei  ได้กล่าวในหัวข้อ "New Opportunities in Eco-Friendly Business" ว่า

"ปัจจุบันตลาดรถพลังงานไฟฟ้าในไต้หวันกำลังเป็นที่นิยม ซึ่งนอกจากรัฐบาลจะให้การสนับสนุนแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงก็ลดลงอีกด้วย จึงทำให้บริษัทด้านยานยนต์มีการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าออกมาแข่งขันกันมากมาย สำหรับผม ผมเล็งเห็นโอกาสใหม่ในตลาดรถพลังงานไฟฟ้านี้ โดยเจาะตลาดไปยังกลุ่มยานยนต์ของรัฐบาลและบริษัทขนส่งใหญ่ ๆ                   ประเภทยานยนต์ที่ผมได้ผลิตออกมาเพื่อเจาะกลุ่มตลาดนี้ ได้แก่ รถขนส่ง รถไปรษณีย์ รถตำรวจ รถดับเพลิงไฟฟ้า รถแข่ง ฯลฯ"

            นอกจากนี้ นาย Anthony Wei  ยังให้ความเห็นด้วยว่า "การมองเห็นโอกาสใหม่ในตลาดที่เป็นนิยม  เราต้องเข้าใจและเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างให้ตรงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการเจาะกลุ่ม แม้จะเป็นตลาดเดิม ก็ตาม เพื่อให้เป็นที่สนใจและดึงดูดใจกลุ่มลูกค้ามากที่สุด"

            ทั้งนี้ นาย Anthony Wei  ยังได้เสนอการทดลองออกแบบ"รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า" และ "รถไปรษณีย์ไฟฟ้า" ของประเทศไทย ให้มีระบบการใช้งานด้วยไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษทางอากาศและประหยัดพลังงานอีกด้วย

 

 

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.gaiusauto.com/

สามารถดูคลิปประชาสัมพันธ์ได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.youtube.com/watch?v=SrOv_ERVwVk&feature=youtu.be