เกาะกระแสไต้หวัน : สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนักวิจัยไต้หวัน (R&D100 Awards Finalists of ITRI) News

เกาะกระแสไต้หวัน : สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนักวิจัยไต้หวัน (R&D100 Awards Finalists of ITRI)

            เมื่อวันที่ 12 พ.ย 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจได้เดินทางไปเยี่ยมชม Industrial Technology Research Institute of Taiwan (ITRI) ณ เมืองซินจู๋ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม R&D และนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ

            Industrial Technology Research Institute of Taiwan (ITRI) ก่อตั้งขึ้นในปี 2516 โดยกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร (Nonprofit /Non-governmental organization) มีจุดประสงค์เพื่อการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม R&D โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1) Smart Living  2) Quality Health และ 3) สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Environment) โดยผลงานการวิจัยต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันเศรษฐกิจของไต้หวันให้ดียิ่งขึ้น

            ในส่วนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวตามนโยบาย 5+2 Industrial innovation ของไต้หวัน ได้มีการจัดแสดงผลงาน R&D 100 Awards Finalists of ITRI ประจำปี 2018 ที่น่าสนใจมากมาย เช่น

  1. วัสดุผ้ารักษ์โลก Supercritical Fluid Dyeing

วัสดุผ้ารักษ์โลก Supercritical Fluid Dyeing ผลิตโดยกระบวนการ The Supercritical CO2 Dyeing And The Synchronized Functional Dyeing Technology ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท NIKE วัสดุผ้าฯ นี้สามารถนำไปย้อมสีและตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยกระบวนการ CO2 ที่ไม่มีสารเคมีส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายพลังงานสีเขียว (Green Policy) ไต้หวัน โดยคุณภาพของวัสดุผ้าฯ มีความยืดหยุ่นและสีไม่ตก เหมาะแก่การผลิตเสื้อผ้ากีฬาเป็นอย่างมาก

  1. เครื่องกรองน้ำรุ่น Portable UVC LED Water Sterilizer System

จากการวิจัย UV sterilization เพื่อการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ในน้ำนั้น ITRI ได้ค้นพบกระบวนการฆ่าเชื้อรูปแบบใหม่ด้วยระบบ UVC ที่ถูกออกแบบให้มี LED เพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมในน้ำอย่างปลอดภัย

  1. เครื่องตรวจผิวหนังรุ่น Handheld Skin Quality Optical Coherence Tomography (HSQ-OCT)

ในปี 2556 มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการละเว้นการนำสัตว์มาเป็นเครื่องทดลองผลิตภัณฑ์ความงาม ส่งผลให้มีการริเริ่มคิดค้นเครื่องทดลองผลิตภัณฑ์ความงามดังกล่าว โดยแรกเริ่ม ITRI ได้คิดค้นเครื่องตรวจผิวหนังเพื่อการแพทย์สำหรับการตรวจมะเร็งผิวหนัง ต่อมาจึงได้นำมาพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องตรวจสอบผิวหนังรุ่น HSQ-OCT เพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ความงามในที่สุด

  1. เครื่องเลเซอร์ขจัดคราบรุ่น Energy-Saving Laser Descaling Agent Technology

เลเซอร์จากเครื่องสามารถขจัดคราบที่เกาะอยู่ตามเครื่องใช้ครัวเรือนที่มีวัสดุเป็นเหล็ก อาทิ เตาอบ มีดหรือเครื่องใช้ที่มีวัสดุเป็นเหล็กต่าง ๆ โดยเครื่องเลเซอร์ขจัดคราบ  มีขนาดพกพาและถูกออกแบบให้มีรัศมีผลกระทบกับผู้ใช้น้อยที่สุด

  1. โดรน รุ่น Automatic Police UAV Patrol System

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้น “โดรน (Drone)” ซึ่งมีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานแตกต่างกันออกไป อาทิ การตรวจสอบพื้นที่ จราจร พื้นที่เสี่ยงภัย หรือการใช้ถ่ายภาพยนตร์

ITRI ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (National Police Agency) ออกแบบโดรน รุ่น Automatic Police UAV Patrol System ซึ่งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบระดับการบินของโดรนรุ่นดังกล่าว โดยผลเฉลี่ยความสามารถในการบินอยู่ที่ 100 เมตรที่พร้อมด้วยระบบ WIFI / 4G / VPN ที่สามารถต่อสัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังกลับมาชาตพลังงานแบตเตอรี่ในจุดชาร์ตพลังงานโดยอัตโนมัติ  และมีการบันทึกภาพวีดีโอในรูปแบบ AI นอกจากนี้ด้วยระบบ Ground Control Station สามารถบังคับโดรนพร้อมกัน 254 เครื่องอีกด้วย

**โดรนรุ่นเดิมต้องควบคุมด้วยระยะห่างไม่เกิน 2 กิโลเมตรและมีระยะเวลาการใช้พลังงานเพียง 20-30 นาทีและเจ้าของต้องเปลี่ยนพลังงานแบตเตอรี่ด้วยตนเอง

              Industrial Technology Research Institute of Taiwan (ITRI) มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการเข้าสู่ตลาด เพื่อให้การวิจัยนั้นสามารถสร้างรายได้ มิได้เป็นเพียงผลงานในกระดาษ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปด้วย

              ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ :  www.itritech.net