เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันจัดเวทีสัมมนา ถกวิกฤตการณ์องค์การการค้าโลก News

เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันจัดเวทีสัมมนา ถกวิกฤตการณ์องค์การการค้าโลก

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 Office of Trade Negotiations สภาบริหารไต้หวัน ได้จัดงานสัมมนา “Symposium on WTO Reform” NTUN International Convention Center ไทเป ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการค้าขายระหว่างประเทศชาวไต้หวันกับนักวิชาการนานาชาติ เพื่อหารือประเด็นการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO)

นายเติ้งเจิ้งจง (John C.C. Deng) ผู้แทนการค้าไต้หวัน กล่าวในพิธีเปิดงานว่า การสัมมนาครั้งนี้มี จุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในไต้หวันต่อการปฏิรูปองค์การการค้าโลก และหวังว่าการร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป

นายเติ้ง กล่าวต่อว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้รูปแบบการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป เช่น การค้าดิจิตอล (Digital trade) และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือความท้าทายที่องค์การการค้าโลกจะต้องหาวิธีการรับมือ

นาย Joost Pauwelyn ศาสตราจารย์สถาบัน Graduate Institute of International and Development Studies สวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า องค์การการค้าโลกกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตที่สำคัญมาก ซึ่งเกิดจากการตอบโต้ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก และย้ำว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากนโยบายด้านการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมป์ เท่านั้น แต่เป็นวิกฤติการณ์ที่มีความซับซ้อน และกฎและระบบการจัดการขององค์กรยังไม่สามารถรับรองได้ จึงต้องมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลง เขาเชื่อว่าการปฏิรูปให้เกิดเป็น WTO 2.0 จะเกิดแน่นอน แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง

องค์การการค้าโลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมาแล้ว 23 ปี ความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มใหญ่สมาชิกหลักได้คุกคามการดำรงอยู่ขององค์กร สมาชิกในองค์การการค้าโลก ต่างเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและปรับปรุงกฎทางการค้าใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้าในศตวรรษที่ 21 เช่น ปัญหานโยบายการค้าที่บิดเบือนของสมาชิกองค์กร รวมถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วย