เกาะกระแสไต้หวัน : นโยบายมุ่งใต้ใหม่ปลุกกระแสท่องเที่ยวไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน : นโยบายมุ่งใต้ใหม่ปลุกกระแสท่องเที่ยวไต้หวัน

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy - NSP) ด้านการท่องเที่ยวของไต้หวันในปีที่ผ่านมา มุ่งเพิ่มจำนวนผู้เดินทางมาไต้หวัน เพื่อติดต่อธุรกิจและท่องเที่ยว และเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างไต้หวันกับประเทศเป้าหมาย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วย โดยรัฐบาลไต้หวันได้ดำเนินการหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานการท่องเที่ยวไต้หวันในต่างประเทศ การส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสู่เมืองทางภาคใต้และชายฝั่งตะวันออก และการอนุมัติต่อฟรีวีซ่าให้ผู้ถือหนังสือเดินทางบรูไน ฟิลิปปินส์ และไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การดำเนินนโยบายฯ ส่งผลให้ไต้หวันมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 11 ล้านคน ในปี 2561 และมีจำนวนผู้เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนที่มาจากประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.84 หรือ11.32 ล้านคน และยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 50 สนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลก โดยสามารถรองรับผู้เดินทางจำนวนกว่า 46.53 ล้านคน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.69

Globe Spot ซึ่งเป็นเว็บไซต์การท่องเที่ยวยอดนิยม ยังจัดอันดับให้ไต้หวันเป็นหนึ่งใน 10 จุดหมายปลายทางเพื่อท่องเที่ยวในปี 2562 อีกด้วย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.globespots.com/top-10-destinations/2019/)

ส่วนนโยบายการท่องเที่ยวในปี 2562 ไต้หวันให้ความสำคัญ 3 ด้านคือ 1. นวัตกรรม ความยั่งยืน และความเป็นมิตร 2. ความหลากหลายของการท่องเที่ยว 3. ความปลอดภัย ความมั่นคง และการรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวของสังคม โดยจะยังคงสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวไต้หวันและเน้นเรื่องความเป็นมิตรของคนไต้หวัน เพราะต้องการให้ไต้หวันเป็นจุดหมายท่องเที่ยวติดอันดับของเอเชีย

NSP คือยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติของรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2560 โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศเป้าหมาย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในด้านเกษตรกรรม ธุรกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยวและการค้าขาย

                                                                                                                                                                                                                

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก

www.taipeitimes.com

https://admin.taiwan.net.tw/English/FileUploadCategoryListE003120.aspx?CategoryID=1708e594-ae51-4984-92b2-11c01b614d08