กระทรวงการต่างประเทศ

ติดต่อ

Contact Information

168 ชั้น 12 ถนนซงเจียง ไทเป 104 ไต้หวัน

โทร. (88-62) 2581-1979 ต่อ 831
โทรสาร (88-62) 2581-8707

thaibiztaiwan@gmail.com

---

No. 168, 12th Floor, Song Jiang Road,
Taipei 104, Taiwan
Tel. (88-62) 2581-1979 ext. 831
Fax. (88-62) 2581-8707

thaibiztaiwan@gmail.com